Thông báo về việc sai dữ liệu sau khi cập nhật hệ thống

Thông báo về việc sai dữ liệu sau khi cập nhật hệ thống

Bởi Trương Khánh Duy -
Số lượng các câu trả lời: 1

Viện đào tạo Mở và Công nghệ thông tin kính thông báo đến quý anh chị học viên về một số trường hợp bị thay đổi hoặc nhầm lẫn họ tên sau khi nâng cấp lên hệ thống Elearning mới. 

Các anh chị học viên vui lòng đăng nhập vào hệ thống và kiểm tra xem họ và tên của mình đã đúng chưa? Nếu chưa đúng vui lòng báo lại ngay cho cán bộ giáo vụ/ giáo viên chủ nhiệm lớp để kịp thời điều chỉnh.

Trân trọng cảm ơn!

Để phản hồi tới Trương Khánh Duy

Trả lời: Thông báo về việc sai dữ liệu sau khi cập nhật hệ thống

Bởi Trương Khánh Duy -
Hiện tại phòng ĐTNCHT&PT đã cập nhật hoàn thiện dữ liệu hồ sơ.