Thông báo chung

Thông báo thi kết thúc học phần - đợt thi tháng 9.2021

by Trương Khánh Duy -

Hướng dẫn thực hiện kiểm tra và thi trên hệ thống

by Trương Khánh Duy -

Kính chào quý anh chị học viên,

Nhằm triển khai các hoạt động dạy và học trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin Đại học Huế, hệ thống Elearning xây dựng "CHƯƠNG TRÌNH THI THỬ" nhằm tổ chức cho học viên làm quen với hệ thống kiểm tra tại trang quản lý đào tạo trực tuyến.  

Quý anh chị học viên vui lòng đăng nhập hệ thống và thực hiện thi thử trong chương trình thi thử để làm quen với hệ thống. 

Kính thông báo.Courses