Thông báo chung

Thông báo về việc học tập hoàn toàn trên hệ thống E-learning

Bởi Trần Tiến Đạt -

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý giảng viên và sinh viên Viện Đào tạo Mở và Công nghệ Thông tin - Đại học Huế,

Viện Đào tạo Mở và Công nghệ Thông tin - Đại học Huế xin thông báo về việc thống nhất hoạt động học tập trên hệ thống Elearning.

Từ ngày 01/05/2024, tất cả các hoạt động giảng dạy và học tập sẽ được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống Elearning của Viện. Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, theo dõi tiến trình học tập của sinh viên cũng như công tác giảng dạy của quý thầy cô.

Kính mong quý thầy cô và các anh chị sinh viên thực hiện chuyển đổi từ việc sử dụng Google Classroom sang hệ thống Elearning để tiếp tục các hoạt động học tập.

Hướng dẫn tạo phòng dạy trực tuyến trên hệ thống E-learning (giảng viên)

Hướng dẫn tham gia lớp học trực tuyến trên hệ thống E-learning (sinh viên)

Trân trọng thông báo.


Thông báo về việc tham gia khảo sát lấy ý kiến khảo sát việc thực hiện các quy của Nghị định 84/2020/N Đ-CP

Bởi Hoàng Thị Phương Thảo -

Thực hiện Công văn số 3031/BGDĐT-PC ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1050/ĐHH-TCCB ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Giám đốc Đại học Huế về việc khảo sát việc thực hiện các quy định của Nghị định số 84/2020/NĐ-CP, Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế Thông báo tới toàn thể người học của đơn vị được biết và đóng góp ý kiến (Phiếu khảo sát kèm theo)

     Đối tượng tham gia khảo sát: Cán bộ quản lý, Giảng viên, viên chức, người lao động và người học của Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin.

1.   Thời gian khảo sát: Đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2024.

2.   Hình thức khảo sát:

Cách 1: Quét mã Qrcode 

Cách 2: Truy cập vào đường link: https://bit.ly/khaosat84


(Chỉnh sửa bới Trương Khánh Duy - bản gửi gốc Thứ Ba, 9 tháng 7 2024, 9:56 AM)

Các chủ đề trước đây...