Thông báo về việc tham gia khảo sát lấy ý kiến khảo sát việc thực hiện các quy của Nghị định 84/2020/N Đ-CP

Thông báo về việc tham gia khảo sát lấy ý kiến khảo sát việc thực hiện các quy của Nghị định 84/2020/N Đ-CP

Bởi Hoàng Thị Phương Thảo -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thực hiện Công văn số 3031/BGDĐT-PC ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1050/ĐHH-TCCB ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Giám đốc Đại học Huế về việc khảo sát việc thực hiện các quy định của Nghị định số 84/2020/NĐ-CP, Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế Thông báo tới toàn thể người học của đơn vị được biết và đóng góp ý kiến (Phiếu khảo sát kèm theo)

     Đối tượng tham gia khảo sát: Cán bộ quản lý, Giảng viên, viên chức, người lao động và người học của Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin.

1.   Thời gian khảo sát: Đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2024.

2.   Hình thức khảo sát:

Cách 1: Quét mã Qrcode 

Cách 2: Truy cập vào đường link: https://bit.ly/khaosat84


(Chỉnh sửa bới Trương Khánh Duy - bản gửi gốc Thứ Ba, 9 tháng 7 2024, 9:56 AM)