Hướng dẫn thực hiện kiểm tra và thi trên hệ thống

Hướng dẫn thực hiện kiểm tra và thi trên hệ thống

Bởi Trương Khánh Duy -
Số lượng các câu trả lời: 0

Kính chào quý anh chị học viên,

Nhằm triển khai các hoạt động dạy và học trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin Đại học Huế, hệ thống Elearning xây dựng "CHƯƠNG TRÌNH THI THỬ" nhằm tổ chức cho học viên làm quen với hệ thống kiểm tra tại trang quản lý đào tạo trực tuyến.  

Quý anh chị học viên vui lòng đăng nhập hệ thống và thực hiện thi thử trong chương trình thi thử để làm quen với hệ thống. 

Kính thông báo.