Thông báo chung

Thông báo về việc sai dữ liệu sau khi cập nhật hệ thống

Bởi Trương Khánh Duy -

Viện đào tạo Mở và Công nghệ thông tin kính thông báo đến quý anh chị học viên về một số trường hợp bị thay đổi hoặc nhầm lẫn họ tên sau khi nâng cấp lên hệ thống Elearning mới. 

Các anh chị học viên vui lòng đăng nhập vào hệ thống và kiểm tra xem họ và tên của mình đã đúng chưa? Nếu chưa đúng vui lòng báo lại ngay cho cán bộ giáo vụ/ giáo viên chủ nhiệm lớp để kịp thời điều chỉnh.

Trân trọng cảm ơn!

Hướng dẫn thực hiện kiểm tra và thi trên hệ thống

Bởi Trương Khánh Duy -

Kính chào quý anh chị học viên,

Nhằm triển khai các hoạt động dạy và học trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin Đại học Huế, hệ thống Elearning xây dựng "CHƯƠNG TRÌNH THI THỬ" nhằm tổ chức cho học viên làm quen với hệ thống kiểm tra tại trang quản lý đào tạo trực tuyến.  

Quý anh chị học viên vui lòng đăng nhập hệ thống và thực hiện thi thử trong chương trình thi thử để làm quen với hệ thống. 

Kính thông báo.


Các chủ đề trước đây...