Thông báo chung

Thông báo thi online ngành Ngôn ngữ Anh tháng 8/2022

Bởi Hoàng Thị Phương Thảo -

Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin, Đại học Huế thông báo đến quý anh chị học viên "Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần ngành Ngôn ngữ Anh tháng 08/2022" tại hệ thống Elearning trong file đính kèm.

- Liên kết đến đợt thi

Video hướng dẫn đăng nhập


Các chủ đề trước đây...

Khoá học