Hình ảnh khóa học Ngữ pháp chức năng (sl389) 20h30-22h00 (Thứ 7: 28/5/2022)
Ngành Ngôn Ngữ Anh
Các tỉnh dự thi:
Bình Dương 1, CĐBMSG 1, 2; Ninh Thuận 1, Đăk Nông, Đồng Nai, Huế 1, Khánh Hòa 1.
Lịch thi:
20h30-22h00 (Thứ 7: 28/5/2022)Hình ảnh khóa học Phân tích diễn ngôn (sl389) 19h00-20h00 (Thứ 7: 28/5/2022)
Ngành Ngôn Ngữ Anh
Các tỉnh dự thi:
Bình Dương 1, CĐBMSG 1, 2; Ninh Thuận 1, Đăk Nông, Đồng Nai, Huế 1, Khánh Hòa 1.
Lịch thi:
19h00-20h00 (Thứ 7: 28/5/2022)Hình ảnh khóa học Đọc 5 (sl278) 19h00-20h00 (Chủ nhật: 15/5/2022)
Ngành Ngôn Ngữ Anh

Các tỉnh dự thi:
CĐBMSG 3, HCM 2, Huế 2, Nghệ An 3, Nghệ An 4 - Hà Tĩnh 1, BRVT 1.
Lịch thi:
19h00-20h00 (Chủ nhật: 15/5/2022) 

Hình ảnh khóa học Viết 4 (sl256) 20h30-21h30 (Thứ 7: 14/5/2022)
Ngành Ngôn Ngữ Anh
Các tỉnh dự thi:
HCM 3, Huế 2A, Khánh Hòa 3, Ninh Thuận 2, YD Vạn Hạnh, CĐBMSG 4.
Lịch thi:
20h30-21h30 (Thứ 7: 14/5/2022)
Hình ảnh khóa học Đọc 4 (sl355) 19h00-20h00 (Thứ 7: 14/5/2022)
Ngành Ngôn Ngữ Anh
Các tỉnh dự thi:
HCM 3, Huế 2A, Khánh Hòa 1, 3; Nghệ An 3, Ninh Thuận 2, YD Vạn Hạnh, CĐBMSG 4.
Lịch thi:
19h00-20h00 (Thứ 7: 14/5/2022)
Hình ảnh khóa học Viết 3 (sl456) 20h30-21h30 (Chủ nhật: 08/5/2022)
Ngành Ngôn Ngữ Anh
Các tỉnh dự thi:
Bình Phước, Bình Thuận (2021), Đăk Lăk 1, 2, Lâm Đồng; Đồng Nai - Hà Nội; HCM 4, Hà Tĩnh - Quảng Ngãi, Huế 3, Khánh Hòa (4,5n), Phú Yên, BRVT 2.
Lịch thi:
20h30-21h30 (Chủ nhật: 08/5/2022)
Hình ảnh khóa học Đọc 3 (sl343) 19h00-20h00 (Chủ Nhật: 08/5/2022)
Ngành Ngôn Ngữ Anh
Các tỉnh dự thi:
Bình Phước, Đăk Lăk 1, 2, Lâm Đồng; HCM 4, Hà Tĩnh - Quảng Ngãi, Huế 3, Khánh Hòa (4,5n), Phú Yên.
Lịch thi:
19h00-20h00 (Chủ Nhật: 08/5/2022)
Hình ảnh khóa học Kỹ năng giao tiếp (sl418) 20h30-22h00 (Thứ 7: 07/5/2022)
Ngành Ngôn Ngữ Anh
Các tỉnh dự thi:
Đăk Nông, Huế 1, Khánh Hòa 1, Nghệ An 1, 2, 3.
Lịch thi:
 20h30-22h00 (Thứ 7: 07/5/2022)