LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT (GV NGUYỄN TẤT THẮNG)

LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT (GV NGUYỄN TẤT THẮNG)

Các tỉnh: Tất cả các tỉnh
Lịch trình học tập:  
* 04-06/01/2023 (6 buổi): SV tự nghiên cứu tài liệu, bài giảng và clip của GV, trao đổi offline.
* Sáng, chiều, tối 07/01/2023 và sáng 08/01/2023: Học online qua Cisco Webex và làm bài kiểm tra trên hệ thống Elearning của Viện.